My Hero Academia Wiki
Advertisement
My Hero Academia Wiki

Class 1-A (1 (ねん) A (エー) (ぐみ) Ichi-nen Ē-gumi?) is the homeroom class of the main protagonist Izuku Midoriya and one of the main settings of My Hero Academia.

Teachers

Class 1-A Teachers


Students

Arranged by seating arrangement:

Class 1-A


Gallery

Trivia

Height

Ranked from tallest to shortest.

1. Mezo Shoji 187cm/6'2" 2. Koji Koda 186cm/6'1"
3. Rikido Sato 185cm/6'1" 4. Tenya Ida 179cm/5'10"
5. Hanta Sero 177cm/5'10" 6. Shoto Todoroki 176cm/5'9"
7. Momo Yaoyorozu 173cm/5'8" 8. Katsuki Bakugo 172cm/5'8"
9. Eijiro Kirishima 170cm/5'7" 10. Mashirao Ojiro 169cm/5'6"
11. Yuga Aoyama 168cm/5'6" 12. Denki Kaminari 168cm/5'6"
13. Izuku Midoriya 166cm/5'5" 14. Mina Ashido 159cm/5'3"
15. Fumikage Tokoyami 158cm/5'2" 16. Ochaco Uraraka 156cm/5'1"
17. Kyoka Jiro 154cm/5'1" 18. Toru Hagakure 152cm/5'0"
19. Tsuyu Asui 150cm/4'11" 20. Minoru Mineta 108cm/3'7"

Birthdays

Ranked by oldest to youngest.

1. Katsuki Bakugo: April 20 2. Mashirao Ojiro: May 28
3. Yuga Aoyama: May 30 4. Toru Hagakure: June 16
5. Rikido Sato: June 19 6. Denki Kaminari: June 29
7. Izuku Midoriya: July 15 8. Hanta Sero: July 28
9. Mina Ashido: July 30 10. Kyoka Jiro: August 1
11. Tenya Ida: August 22 12. Momo Yaoyorozu: September 23
13. Minoru Mineta: October 8 14. Eijiro Kirishima: October 16
15. Fumikage Tokoyami: October 30 16. Ochaco Uraraka: December 27
17. Shoto Todoroki: January 11 18. Koji Koda: February 1
19. Tsuyu Asui: February 12 20. Mezo Shoji: February 15

Quirk Apprehension Test Rankings

The following is the ranking of Class 1-A for the Quirk Apprehension Test.[1]

1. Momo Yaoyorozu 2. Shoto Todoroki
3. Katsuki Bakugo 4. Tenya Ida
5. Fumikage Tokoyami 6. Mezo Shoji
7. Mashirao Ojiro 8. Eijiro Kirishima
9. Mina Ashido 10. Ochaco Uraraka
11. Koji Koda 12. Rikido Sato
13. Tsuyu Asui 14. Yuga Aoyama
15. Hanta Sero 16. Denki Kaminari
17. Kyoka Jiro 18. Toru Hagakure
19. Minoru Mineta 20. Izuku Midoriya

Midterms Ranking

The following is the ranking of Class 1-A for their Midterms exam.[2]

1. Momo Yaoyorozu 2. Tenya Ida
3. Katsuki Bakugo 4. Izuku Midoriya
5. Shoto Todoroki 6. Tsuyu Asui
7. Kyoka Jiro 8. Mashirao Ojiro
9. Minoru Mineta 10. Mezo Shoji
11. Koji Koda 12. Rikido Sato
13. Ochaco Uraraka 14. Fumikage Tokoyami
15. Eijiro Kirishima 16. Toru Hagakure
17. Hanta Sero 18. Yuga Aoyama
19. Mina Ashido 20. Denki Kaminari

Final Exams Results

The following is the outcome of the Final Exams taken by Class 1-A.[3]

 1. Yuga Aoyama: Written - Passed | Practicals - Passed
 2. Mina Ashido: Written - Passed | Practicals - Failed
 3. Tsuyu Asui: Written - Passed | Practicals - Passed
 4. Tenya Ida: Written - Passed | Practicals - Passed
 5. Ochaco Uraraka: Written - Passed | Practicals - Passed
 6. Mashirao Ojiro: Written - Passed | Practicals - Passed
 7. Denki Kaminari: Written - Passed | Practicals - Failed
 8. Eijiro Kirishima: Written - Passed | Practicals - Failed
 9. Koji Koda: Written - Passed | Practicals - Passed
 10. Rikido Sato: Written - Passed | Practicals - Failed
 11. Mezo Shoji: Written - Passed | Practicals - Passed
 12. Kyoka Jiro: Written - Passed | Practicals - Passed
 13. Hanta Sero: Written - Passed | Practicals - Failed
 14. Fumikage Tokoyami: Written - Passed | Practicals - Passed
 15. Shoto Todoroki: Written - Passed | Practicals - Passed
 16. Toru Hagakure: Written - Passed | Practicals - Passed
 17. Katsuki Bakugo: Written - Passed | Practicals - Passed
 18. Izuku Midoriya: Written - Passed | Practicals - Passed
 19. Minoru Mineta: Written - Passed | Practicals - Passed
 20. Momo Yaoyorozu: Written - Passed | Practicals - Passed

Provisional License Exam Results

Yuga Aoyama: Passed Mina Ashido: Passed
Tsuyu Asui: Passed Tenya Ida: Passed
Ochaco Uraraka: Passed Mashirao Ojiro: Passed
Denki Kaminari: Passed Eijiro Kirishima: Passed
Koji Koda: Passed Rikido Sato: Passed
Mezo Shoji: Passed Kyoka Jiro: Passed
Hanta Sero: Passed Fumikage Tokoyami: Passed
Shoto Todoroki: Failed Toru Hagakure: Passed
Katsuki Bakugo: Failed Izuku Midoriya: Passed
Minoru Mineta: Passed Momo Yaoyorozu: Passed

Joint Training Battles

The following is the outcome of the Joint Training Battles with Class 1-B.

 1. Tsuyu Asui, Eijiro Kirishima, Koji Koda, Denki Kaminari, & Hitoshi Shinso vs. Ibara Shiozaki, Jurota Shishida, Kosei Tsuburaba, & Hiryu Rin: Team Asui won[4]
 2. Momo Yaoyorozu, Fumikage Tokoyami, Yuga Aoyama & Toru Hagakure vs. Itsuka Kendo, Shihai Kuroiro, Kinoko Komori, & Manga Fukidashi: Team Kendo won[5]
 3. Shoto Todoroki, Tenya Ida, Mezo Shoji, & Mashirao Ojiro vs. Tetsutetsu Tetsutetsu, Pony Tsunotori, Sen Kaibara, & Juzo Honenuki: Draw[6]
 4. Katsuki Bakugo, Kyoka Jiro, Hanta Sero, & Rikido Sato vs. Yosetsu Awase, Setsuna Tokage, Togaru Kamakiri & Kojiro Bondo: Team Bakugo won[7]
 5. Izuku Midoriya, Ochaco Uraraka, Mina Ashido, & Minoru Mineta vs. Neito Monoma, Yui Kodai, Nirengeki Shoda, Reiko Yanagi, & Hitoshi Shinso: Team Midoriya won[8]

Quirks & Hero Names

Student Name Quirk Hero Name
Yuga Aoyama Navel Laser Shining Hero: Can't Stop Twinkling
Mina Ashido Acid Pinky
Tsuyu Asui Frog Rainy Season Hero: Froppy
Tenya Ida Engine Ingenium
Ochaco Uraraka Zero Gravity Uravity
Mashirao Ojiro Tail Martial Arts Hero: Tailman
Denki Kaminari Electrification Stun Gun Hero: Chargebolt
Eijiro Kirishima Hardening Sturdy Hero: Red Riot
Koji Koda Anivoice Petting Hero: Anima
Rikido Sato Sugar Rush Sweets Hero: Sugarman
Mezo Shoji Dupli-Arms Tentacle Hero: Tentacole
Kyoka Jiro Earphone Jack Hearing Hero: Earphone Jack
Hanta Sero Tape Taping Hero: Cellophane
Fumikage Tokoyami Dark Shadow Jet-Black Hero: Tsukuyomi
Shoto Todoroki Half-Cold Half-Hot Shoto
Toru Hagakure Invisibility Stealth Hero: Invisible Girl
Katsuki Bakugo Explosion Great Explosion Murder God Dynamight
Izuku Midoriya One For All Deku
Minoru Mineta Pop Off Fresh-Picked Hero: Grape Juice
Momo Yaoyorozu Creation Everything Hero: Creati

References

 1. My Hero Academia Manga and Anime: Chapter 7 and Episode 6.
 2. My Hero Academia Manga and Anime: Chapter 60 and Episode 34.
 3. My Hero Academia Manga and Anime: Chapter 68 and Episode 38.
 4. My Hero Academia Manga and Anime: Chapter 197 and Episode 92.
 5. My Hero Academia Manga and Anime: Chapter 201 and Episode 94.
 6. My Hero Academia Manga and Anime: Chapter 206 and Episode 96.
 7. My Hero Academia Manga and Anime: Chapter 208 and Episode 97.
 8. My Hero Academia Manga and Anime: Chapter 216 and Episode 99.

Site Navigation

Advertisement