Wikia My Hero Academia
Advertisement

Anh hùng (Heroes) là những cá nhân sử dụng Kosei của bản thân để bảo vệ người dân khỏi tội phạm, thiên tai hay bất kỳ sự nguy hiểm nào khác. Những cá nhân dùng chủ nghĩa anh hùng như một nghề nghiệp được gọi là Anh hùng chuyên nghiệp (Pro Heroes).

Advertisement